You are here

ความคุ้นเคยกับชาตั้งแต่สมัยเด็ก การได้นั่งล้อมวงดื่มชากับผู้ใหญ่ นอกจากจะได้ลิ้มรสชาแกล้มด้วยขนม อร่อยแล้ว ยังเป็นช่วงเวลาที่จิตใจผ่อนคลาย เบิกบาน พร้อมซึมซับเรื่องราวแต่หนหลังของบรรพบุรุษ บางครั้งก็เป็นนิทานที่แฝงข้อคิดดีๆ ไว้มากมาย การล้อมวงดื่มชาจึงถือเป็นโอกาสให้คนรุ่นหนึ่งๆ ได้ซึมทราบเรื่องราวของกันและกัน

ประสบการณ์ดีๆ ในหนหลังเกี่ยวกับชา บวกกับกระแสรักษ์สุขภาพในวิถีธรรมชาติที่กำลังมาแรง ทำให้เกิด ความสนใจหันมาศึกษาค้นคว้าเรื่องราวเกี่ยวกับชา ยิ่งค้นหาก็ยิ่งหลงใหล ชาไม่เป็นเพียงแค่เครื่องดื่ม แต่กลับมี ประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน สอดคล้องกลมกลืนอยู่ในศิลปะ วรรณกรรม วัฒนธรรม และประเพณีของชนชาติต่างๆ

ในด้านสุขภาพมีวารสารทางการแพทย์มากมายที่ตีพิมพ์ผลวิจัยเกี่ยวกับชา วิจัยสารประกอบต่างๆ ในใบชา ล้วนสนับสนุนว่าชามีคุณประโยชน์มากมาย เหตุดีๆ ทั้งหลาย เมื่อมาบรรจบกันในเวลาที่เหมาะสม จึงเป็นจุดเริ่มต้นของบ้านชาสีชมพู

เวียง แปลว่า นคร จูมออน แปลว่า ชมพู เวียงจูมออน คือ นครสีชมพู
เป็นความประทับใจในนครสีชมพูของอินเดีย (เมืองชัยปุระ) ที่มีพระราชวังตลอดจนบ้านเรือนสีชมพูไปทั้งเมือง

สีชมพู เป็นสีแทนความรักสดใส ชา เป็นสัญญลักษณ์แทนความรัก บ่งบอกถึงความมีรักเดียวใจเดียว จึงทำให้บ้านชาเวียงจูมออนถูกแต่งแต้มด้วยสีชมพูเป็นสีหลัก สังเกตได้ตั้งแต่ก้าวแรกที่ย่างก้าวเข้ามา

บ้านชาเวียงจูมออนมีชาชั้นดีมากมายหลากหลายกว่า 50 ชนิด ล้วนคัดสรรจากแหล่งปลูกชาที่มีชื่อเสียงทั่วโลก ผ่านขบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้ได้ชาที่มีคุณภาพ

นอกจากชาชั้นดีแล้ว บ้านชาเวียงจูมออนยังบริการขนมแกล้มชาหลากหลายชนิดให้ได้ลิ้มลอง ในบรรยากาศสบายๆ จิบน้ำชาถ้วยโปรดกับขนมอบนุ่มละมุนใน Hi Tea Set หรือจะเป็น Home Made Scone ร้อนๆ กับแยมผลไม้ที่เข้ากันดี

"ไม่ละเลยอดีต และไม่ปฏิเสธยุคสมัยที่แปรเปลี่ยนไป"

นำสิ่งที่ดีมีคุณค่าในอดีตมาประสานกลมกลืนนำเสนอให้เข้ากับวิถีชีวิตในปัจจุบัน

Having a beautiful childhood surrounded by tea, precious time drinking tea with family members, sipping tea that came with delicious sweets were a relaxing time. Tea was not the only ingredient during tea time, but also the moral implied stories that came from elders. Therefore, a wonderful tea time was like a time for different generations to gather and gradually learn about each other.

These priceless memories about tea and a trendy healthy life style in a natural way brought about an interest in tea. The more the owner studied about tea, the more she has passion about it. Tea is not simply a drink, it has its long and bountiful history, which blends in with art, literature, culture, and a way of life for many nations.

As for the health benefits of tea, many positive medical journals are published about it. Compounds in tea were examined and it is found that these compounds are very useful in many aspects of health.

Because of these reasons and a perfect timing, the Pink Teahouse was established.

'Vieng' means city and 'Joom on' means pink, which make Vieng Joom On means a pink city. It started from an absolute impression of the Pink City of India or as known as Chaipura. The elegant royal palace and houses in Chaipura are all pink. Pink is a color of beautiful love. Love is a major representation of tea, a well brewed tea is a tea brewed with heart. That makes the theme color of Vieng Joom On Teahouse pink, which can be easily recognized since the first step at Vieng Joom On.

Vieng Joom On Tea House has up to 50 kinds of premium quality tea. Tea leaves are selected from famous tea planting places from all around the world. They were neatly produced with a standard production procedure for a good quality.

Apart from premium tea, Vieng Joom On Teahouse also serves many fresh sweets in a relaxing breathtaking atmosphere.

You can sip your favorite aromatic cup of tea and soft baked cakes in Hi Tea Set or a hot fresh homemade Scone with fruit yams, of which both are perfect combination.

“Don't leave the past, don't deny changes.”

Bringing the best of tea from the past and blending with a present way of life.

Awards


เวียงจูมออน ทีเฮ้าส์ เชียงใหม่ ได้รับประกาศนียบัตรความเป็นเลิศด้านการบริการจากทริปแอดไวเซอร์ (Tripadvisor) ประจำปี 2557 เพื่อเป็นเกียรติในฐานะร้านอาหารที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมจากรีวิวที่นักท่องเที่ยวเขียนบนเว็บไซต์ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลก

VIENG JOOM ON TEAHOUSE - CHIANG MAI AWARDED 2014 TRIPADVISOR CERTIFICATEOF EXCELLENCE
Recognised as a Top Performing Restaurant as Reviewed by Travelers on the World’s Largest Travel Site